החלפת דלתות במטבח


הפורמאיקה מתקלפת, רוצים לשנות עיצוב  ?
החלפת דלתות סנדביץ מצופה פורמאיקה בשתי הצדדים עם אטימה מקצועים לרטיבות ולחות שיש במטבח.