שידה ישנה שהופכת למטבח


משעמם לך במטבח  ?בוחרים שידה יפה ומיצרים ממנה מטבח חדש.מתקינים כיור וגם שייש, יציאה לביוס וגם ממגנים מרטיבות.