תיקונים ושיפורים במטבח


הכנה למדיח
הכנה למקרר יותר גדול.
מסילות ומגירות בטריקה שקטה.
צירים בטריקה שקטה.
תיקון או התקנת קרוסלה.